Etelä-Savon Ely-keskus on myöntänyt avustuksen NOETON päästösiepparin jatkokehitykseen.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt avustuksen NOETON Oy:lle päästösieppari tuotteen jatkokehitykseen. Myönnetyn tuen ansiosta NOETON voi jatkokehittää päästösiepparia ja suorittaa sille kattavan testauksen.

Puun on uusiutuva energia, ja jo huoltovarmuuden takia on tärkeä energian lähde. Viestimme on selkeä, puunpolttoa ei tarvitse kieltää tai rajoittaa, mutta se tulee tehdä ympäristöystävälliseksi. NOETON päästösieppari vähentää merkittävästi puunpolton aiheuttamia pienhiukkaspäästöjä, sen avulla uudet tulisijat ovat vuonna 2022 voimaantulleen EU Ecodesign direktiivin (2009/125/EC) ja useiden kansallisten säädösten (esim. BlueAngel) mukaisia.

NOETON Oy on 2021 perustettu kuopiolainen startup-yritys. Päästösieppari pohjautuu High Temperature Electric Soot Collector (HiTESC) teknologiaan ja NOETON tuotejohtaja Heikki Suhosen väitöskirjatutkimukseen. Hän väitteli Itä-Suomen yliopistossa 29.10.2021.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Henri Varjoranta, sähköposti: henri@noeton.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/noeton/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *